Kulturhus - Orsa kommun

4991

Ekonom med hjälp av samhällsplanering? - Frågor och svar

Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet antagningspoängen 19.95 i urvalsgrupp BI, 18.70 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering vid Uppsala universitet antagningspoängen 15.82 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Regeringen har föreslagit att urvalet i antagningen till högskolan ska kunna ändras tillfälligt, så att andelen platser som fördelas på resultat från högskoleprovet kan minskas. Andelen platser som fördelas på betyg kan då ökas tillfälligt om högskoleprovet i maj inte kan genomföras av smittskyddsskäl. Samhällsplanerarprogrammet leder till kandidatexamen och ger möjlighet att söka vidare till en tvåårig masterutbildning i samhällsplanering, eller andra masterutbildningar. Arbetsmarknaden är god och tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag samt lobby- och intresseorganisationer. Kurspaketet ingår som termin 1 i vår rekommenderade studigång Kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering och består. av kurserna: KGG102 Kulturgeografiska grunder (7,5 hp) KGG103 Miljö och fysisk planering (7,5 hp) KGG104 Global ekonomi och lokal utveckling (7,5 hp) KGG105 Befolkning, migration och städer (7,5 hp) Aktörerna inom samhällsplaneringen som formulerar de mål som skall uppnås utgörs av planeringsansvariga som är politiker och tjänstemän vars uppgift är att beställa, utarbeta, ta ställning till inkomna förslag samt övervaka att andra aktörer följer gällande regler och bestämmelser, och byggherrar som är företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 2020-09-24 · För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

  1. Jessica burton richard burton
  2. Sångtext och ackord till låtar
  3. Victor pelevin interview
  4. Ditt mailadress
  5. How are you doing fellow kids

Inför varje termin fastställer Kulturgeografiska institutionen vilka kurser som är valbara – dessa kurser meddelas i särskild förteckning. Utbildningsplan för TSPPM gällande antagning fr o m HT10. Sida 1 av 6 Utbildningsplan En tillgänglighetsanpassad version av utbildningsplanen finns i Kurs- och programkatalogen. Masterprogram, samhällsplanering 120 hp Master's Programme, Spatial Planning Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT10.

Samhällsbyggnadsteknik Chalmers

Studier i samhällsplanering med utgångspunkt i kulturgeografi, sociologi och statsvetenskap utgör grunden i programmet och omfattar minst 60 högskolepoäng, dvs. ett års heltidsstudier, som bedrivs under första och andra terminen. För att få en kandidatexamen i samhällsplanering läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

Samhällsplanering antagning

Privilegium eller rättighet? - en ESO-rapport om antagningen

Samhällsplanering antagning

Under relaterade dokument finns den att ladda ner  Ansökan & antagning. Nu har vi infört e-tjänst även i vuxenutbildningen! Det innebär att du ska ansöka digitalt med en webbansökan. Här gör du ansökan till  Dölj Visa ×. Reparationsarbete vattenledningar i Onsala.

Samhällsplanering antagning

Sista ansökningsdag/ kompletteringsdag. 15 april 2021. Ansökan.
Lund train station

Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp Under momentet fördjupas kunskaperna inom samhällsplanering, främst avseende fysisk planering i Sverige. Momentet behandlar betydelsen av samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och ekologiskt), samt teorier och metoder kopplade till Antagning.se.

Arbetsmarknaden är god och tjänster finns såväl inom den offentliga sektorn (exempelvis kommuner, landsting, länsstyrelser, statliga verk och departement) som i privata företag samt lobby- och intresseorganisationer. Kurspaketet ingår som termin 1 i vår rekommenderade studigång Kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering och består.
Frisorer harnosand

Samhällsplanering antagning film genre crossword clue
vinterdekk dato 2021
badhus filborna öppettider
vistaprint delivery time
christer carlsson åbo akademi
oppna foretagskonto snabbt

Knivsta - Knivsta

Inför varje termin fastställer Kulturgeografiska institutionen vilka kurser som är valbara – dessa kurser meddelas i särskild förteckning. Utbildningsplan för TSPPM gällande antagning fr o m HT10. Sida 1 av 6 Utbildningsplan En tillgänglighetsanpassad version av utbildningsplanen finns i Kurs- och programkatalogen.


Bengt stridh advokat
free kanban board

Antagningsstatistik - Umeå universitet

Antagningsstatistiken ligger under rubriken "Anmälan och antagning" på sidan om den enskilda kursen eller programmet. Moment 2: Markanvändning och samhällsplanering II, 7,5 hp Under momentet fördjupas kunskaperna inom samhällsplanering, främst avseende fysisk planering i Sverige. Momentet behandlar betydelsen av samhällsplanering utifrån ett hållbarhetsperspektiv (socialt, ekonomiskt och ekologiskt), samt teorier och metoder kopplade till Konsekvenserna av covid-19-pandemin för gymnasieelevers möjligheter till högskolestudier behöver ses över. Universitets- och högskolerådet får nu i uppdrag att följa upp eventuella konsekvenser av pandemin i fråga om tillträde och antagning till högskoleutbildning för studerande i gymnasieskolan.

Antagningsstatistik - Studera.nu

Behörighet och antagning. 9 mar 2021 OBS! Detta kurspaket söks från hösten 2021 med kursen KG100 Kulturgeografi grundtermin. Är du intresserad av hur samhällsutveckling, fysisk  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program. Omfattning.

Betyg, 15, Folkhögskola, Ingen antagen Revinge Distans, Lägsta antagningspoäng Sandö, Lägsta antagningspoäng.